8.MARS,Gratulerer med dagen !!

Gratulere med dagen,da jenter.

Selv har jeg aldri vært en særlig stor kvinnekamptilhenger.

Kvinnekamp er for meg det samme som egoisme og alt for mange viktige verdier i samfunnet har måttet vike i kampen.

Kvinnekamp har,for meg,også startet i helt feil ende,hva med å kjempe for respekt og omtanke for hverandre først og så kvinnekamp deretter.

Kvinnekamp har heller ikke ført til at kvinner er mer fornøyde enn før,ikke minst ser man det på blogg,side opp og side ned,skrevet av kvinner som av utallige grunner ikke er fornøyde.Og ingen er blitt mindre avhengige av menn enn de var før.

Kvinnekamp er egoisme,kvinner vil ha i både pose og sekk,men heldigvis ser det ut for at generasjonen som følger har forstått det at det får man ikke !!!!

Kvinnekampen har ødelagt mer enn den har ordnet og den har kostet mer enn den har smakt,men det er ut i fra hvilke resultater man ønsker å se at man har oppnådd.

Gratulerer så mye med dagen !!! Hilsen synskepeggy.

56 kommentarer

cutandcry

08.03.2012 kl.16:16

Fin blogg!

Inger

08.03.2012 kl.16:46

Får å si det slik, jeg har ikke feiret dagen i det hele tatt. Det er alt for mange skjebner i verden til at jeg føler for og feire noe som helst.

Ha en fin kveld

Livet mitt som klarsynt.

08.03.2012 kl.16:59

Inger:Jeg feirer aldri denne dagen.

Egoisme er ikke noe man feirer...

Men som du sier,det passer dårlig å feire seg selv når det fines så mange grusomme skjebner i verden.Men,egoisme,vet du,bryr seg ikke om andre enn seg selv.

Ha en fin kveld,du også.Hilsen synskepeggy.

Kreativ

08.03.2012 kl.17:30

Jeg har aldri noe engasjert i kvinnedagen. Det jeg er opptatt av er at det ikke skal være diskriminering mellom kjønn når det gjelder ansettelse på en jobb. Hvis en mann og en dame er jobbsøkere til den samme stillingen, og de har akkurat den samme utdanningen bør ikke mannen mer lønn enn kvinnen fordi han er mann. Den slags type likestilling er jeg opptatt av.

Kvinnefrigjøringskampen var mer nødvendig da det startet, men i dag har vi kvinner i Norge alt av rettigheter på vår side i forhold til mange andre land.

En fin dag ønskes deg og dine;))))

Klem

Kreativ

08.03.2012 kl.18:04

Glemte selvfølgelig å se gratulerer med dagen;)))))

Livet mitt som klarsynt.

08.03.2012 kl.19:41

Kreativ:Hei,Kreativ.

Den type likestilling støtter jeg,men den hadde uansett utviklet seg naturlig over tid uavhengig av kvinnekamp.Den type likestilling har vel vært nedprioritert i selve kvinnekampen i tiår nå.

Kvinnefrigjøringskampen har vel aldri vært helt nødvendig...

I dag ser jeg hele kvinnekampen som en fiasko,når man ser alle de dårlige resultat og alle uskyldige (barn) som har blitt rammet i kjølevannet av denne kampen.

I dag på kvinnedagen er en utmerket dag å få satt ting litt inn i et nytt perspektiv.I Norge kjemper kvinner for bla "selvrealisering",mens i mange andre land kjemper kvinner for sitt liv og kun det.Om ikke annet,så er det noe å tenke på.

Ha en fin dag,du og dine også.Klem.Hilsen synskepeggy.

whatwouldnemido

08.03.2012 kl.20:35

I dette spørsmålet tror jeg at jeg er uenig med deg i absolutt alt du sier.

whatwouldnemido.blogg.no

Livet mitt som klarsynt.

08.03.2012 kl.20:53

whatwouldnemido:Ja,men det er som jeg sier,det er et spørsmål om hva man ønsker å se at man har oppnådd.....

Hilsen synskepeggy.

Bjørn-Ivar Bråten

08.03.2012 kl.21:24

Nå er jo sannheten at dere har faktisk ikke lik lønn for likt arbeid ennå!! Og hva i f... mener du med å si at det er egoistisk med å si at dere faktisk SKAL ha lik lønn for likt arbeid? I Oslo markerte de mot voldtekt, noe som har gått som en farsott over landet i det siste året(i media altså) voldtekter er ikke noe nytt, men hva i f er egoistisk med å demonstrere mot det. Eller som her i Bodø hvor de gikk i tog mot voldtekter(som det har vært mange av i det siste på åpen gate) og ikke minst til støtte for en tidligere prostiuert menneskeslave som har samarbeidet med politiet og fått avdekket noe av galskapen. Hun får altså til takk for samarbeidet en ordre om utkastelse og tilbakesending til Italia(forrige transitland) der bakmennene for slavehandelen sitter. Dit skal hun sendes sammen med sitt 1,5 år gamle barn. Og fortell meg hva som er så egoistisk med det?? Og alt dette må komme fra en mann!! Nei trur ikke du har spesielt mye kontakt med den virkelige verden slik du uttaler deg i dag. Det å påstå at kvinnekamp ikke har noe for seg er ikke spesielt klarsynt, som du påstår at du er.

nicolai

08.03.2012 kl.22:42

Her var det klar tale Bjørn-Ivar, men du må regne med det preller av som vann på gåsen. Den intellektuelle kapasiteten er lik tilnærmet null på denne bloggen.

Bjørn-Ivar Bråten

08.03.2012 kl.22:52

nicolai: påstanden om intellektet her inne skal jeg ikke uttale meg om siden jeg ikke kjenner dette kvinnemennesket. Men ser ikke bort i fra du har rett vedr. den første delen av din kommentar.

Britt M

09.03.2012 kl.01:18

En feirer da ikke seg selv!! Kvinnedagen er en feiring og MARKERING for kampen for økonomisk, sosialt og politisk likestilling for ALLE kvinner i fortid, nåtid og fremtid, i HELE VERDEN!. Og tross alt, kvinner har blitt torturert, fengslet og puttet inn på lukket psykiatrisk pga den friheten du har i dag. Og fortsatt blir kvinner torturert, også drept, fordi de ønsker likestilling. For likestillingskampen gjelder ikke kun i Norge!!!!!!!!!!!!!!

Du skriver: «Kvinnekamp er for meg det samme som egoisme og alt for mange viktige verdier i samfunnet har måttet vike i kampen» Mener du virkelig at det er egoisme og ønske å ha lik rett som menn i samfunnet? Og kan du spesifisere verdiene som har gått tapt? Jeg tror ikke jeg kjenner en eneste mann som ikke vil si at det faktisk har tilført større verdier i samfunnet at kvinner er med i forskning, politikk, og har høyere stillinger (leger, psykologer, bedriftsledere, osv osv) Og tenk på alt som har endret seg i verden i kjølvannet av kvinnekampen!

«Kvinnekampen har ødelagt mer enn den har ordnet og den har kostet mer enn den har smakt» Hvordan kan du få deg til å skrive noe slikt? Mener du virkelig at vi skal tilbake til før kvinnefrigjøringskampen startet i 1887??? Ikke stemmerett, ikke rett til høyere utdanning, Ikke ha rett til å ta opp lån? Begrenset lov til å ta seg arbeid om en er gift, kun som ugift eller enke? Og da med langt lavere lønn enn mannen? Du er vel klar over at de første store kvinnelige forfattere skrev under med et mannsnavn som pseudonym fordi de ellers ikke ville ha fått utgitt bøker?

Om du virkelig mener det du skriver, så vitner det om en kunnskapsløshet om hva som skjer i verden. Tenk litt over hva Bjørn-Ivar Bråten har skrevet over her, bruk litt tid på å sjekke opp kvinnefrigjøringshistorie og hva som faktisk gjenstår ute i verden. Jeg startet faktisk i yrkeslivet med ett lønnstrinn lavere enn mannlige kolleger. Og ennå er det noen skritt igjen før forskjellene er visket ut. Jeg tenker på de kvinner som ofret alt for at vi skal ha det bra i dag. Kom ikke og fortell meg at deres liv og kamp ikke har tilført samfunnet større og BEDRE verdier enn det var før.

Bjørn-Ivar Bråten

09.03.2012 kl.10:42

Britt M: Og i hine hårde dager var det og slik at om bonden(altså mannen) døde så måtte kvinnen ut av gården med mindre hun hurtig ble gift med en annen mann, ganske så raskt. Altså dere kvinner hadde ingen rettigheter her i landet, før i tiden.

fivrel

09.03.2012 kl.11:39

Må si meg enig i kommentarene over her, og vi har ennå et godt stykke igjen før vi kan kalle kjønnene likeverdige i samfunnet både i Norge og verden for øvrig.

Livet mitt som klarsynt.

09.03.2012 kl.12:51

Bjørn:Å blande klarsyn opp i denne debatten blir vel feil,men jeg skjønner hva du vil.Når det allikevel er gjortkan jeg vel si at det er vel nettopp klarsynet noen få har som gjør dem i stand til å se og forstå sammenhenger,årsak og virkning,hva,hvorfor og hvordan osv.Og ikke minst være i stand til å betrakte alle hendelser utfra (ikke personlig)som igjen gir et overblikk over helheten i hva det måtte være.At noen få har en evne til å se saken fra den allment aksepterte,betyr ikke nødvendigvis at man tar feil,det betyr ganske enkelt at man ser saken litt annerledes og mange ganger på en måte som andre (ikke klarsynte) er lite villige til å verken se,forstå eller innrømme.

Det er bla.derfor alt for mange tyr til angrep er det beste forsvar,man slipper å forholde seg til andres syn og meninger (og hvorfor)når man har den holdningen.Derfor utdyper jeg ikke mine meninger og syn på saken videre her,folk får tenke selv..

Hilsen synskepeggy.

Livet mitt som klarsynt.

09.03.2012 kl.12:56

Britt M:Historien viser gang på gang at etter at man har oppnådd det man tror er suksess (eller tilløp til suksess) er det svært få som er interessert i å se hva suksessen har gått på bekostning av og bakdelene suksessen har ført med seg.Det våkner man opp og ser på et langt seinere tidspunkt,når konsekvensen blir at det oppstår problemer.Etter min mening er problemene og bakdelene svært så synlige og har vært det lenge,men som jeg sa,det er kun et spørsmål om man vil se det.

Hilsen synskepeggy.

Britt M

09.03.2012 kl.12:58

Bjørn-Ivar Bråten: Og en trenger ikke gå så mange år tilbake for å se hvordan oppfattelsen var i forhold til hva en kvinne klarer å yte. En heftig debatt, som mange faktisk er sinte på den dag i dag, kom på begynnelsen av 2000-tallet, om at det skulle være minst 40 % kvinner i bedriftsstyrer. Da loven ble fastslått, ble det et ramaskrik, for hvor i all verden skulle de finne kvinner som var like kompetente som menn til å sitte i disse stillingene. At loven kom fordi kompetente kvinner ble vraket framfor menn med mindre kompetanse, det er det mange som ikke ønsker å snakke om.

Nei, en trenger ikke å se mange årene tilbake for å se de store åpenlyse skjevhetene. Og det er også en viktig kamp i det du skrev først her oppe, med å markere voldtekter, og gi støtte til tidligere prostituerte menneskeslaver. For her er det en lang og viktig kamp. Tross alt, fortsatt er det mange innen rettsvesenet (og samfunnet for øvrig) som mener at kvinner må takke seg selv for overgrep.

Jeg må si at jeg sjelden har blitt så provosert av ett innlegg, som dette, fordi den sprer en kunnskapsløshet og mangel på innsikt, som ikke har rot i virkeligheten. Nei, Synskepeggy, jeg synes du skal bruke internett til å søke opp den virkelige sannheten, for tross alt, det du FAKTISK skriver er at du ønsker kvinner tilbake til kjøkkenet, uten lik mulighet og rettssikkerhet som menn, fordi kvinner granngivelig aldri blir fornøyd likevel.

Livet mitt som klarsynt.

09.03.2012 kl.13:18

Britt M:Nei,absolutt ikke.Kvinner må bare utkjempe kvinnekamp og all annen form for kamp,men i riktig rekkefølge.

Forpliktelser først og så kvinnekamp,eller kvinnekamp først og så forpliktelser,forpliktelser man stort sett har påført seg selv.Om ikke vil jo alltid denne kampen gå ut over noe annet.Og spør man disse kvinnekampkvinnene så gir de høylytt uttrykk for at det er dette "noe annet" som er det viktigste for dem,tross alt - og det forstår jeg ikke,handling følger,i mange tilfeller ikke ord.

Hilsen synskepeggy.

Bjørn-Ivar Bråten

09.03.2012 kl.13:47

Peggy: Nå lurer jeg litt på hva du mener med forpliktelser først, hvilke forpliktelser? Og du fremstiller deg som klarsynt og ser ting ingen av oss vanlige dødelige ser, men klarsyn har andre betydinger enn hva du legger i det. Britt M f.eks er klarsynt nok til å se at denne kvinnekampen er viktig selv i dag, selv om du ikke har gansyn nok til å se det. Men kjære deg syns du det er greit å tjene mindre enn en kar som har samme utannelse som deg så står du jo fritt til det. Men du kan jo ikke forvente at de andre jentene skal ha samme innstillig til saken som deg. Og om de vil kjempe for sine rettigheter eller for bedre rettigheter for sine medsøstre i andre land så er vel ikke det særlig egoistisk.

Og som jeg leser av andre kommentarer her så er det tydeligvis du som har mistet ditt klarsyn i denne saken her i forhold til dine medsøstre.

BrittM: brukte det gamle eksemplet på at vi var ikke bedre til å behandle våre damer enn andre land er i dag. Noe vi titt og ofte kritiserer forskjellige regimer for, f.eks Afganistan, Iran, Saudiarabia osv.

Livet mitt som klarsynt.

09.03.2012 kl.14:15

Bjørn:Hvor har jeg skrevet at andre kvinner skal være enig med meg ? Jeg bare gir uttrykk for mitt syn i saken.Ingen trenger å være enig,men det betyr ikke nødvendigvis at jeg tar feil.Jeg ser bare saken litt annerledes,det er alt.

Og,ja,jeg er svært fornøyd med livet generelt og føler ikke at jeg trenger å kjempe for noe som helst.Og det er ingen forskjell på lønn for lik kompetanse der jeg jobber.Jeg er svært fornøyd med hjemmesituasjonen også...Faktisk,så har jeg ingenting å klage på,men det betyr ikke at jeg ikke sympatiserer i saker, eller deler av saker jeg er enig med.

Kampen for bedre kår for kvinner i andre land er jeg selvsagt med på å markere,men min erfaring er at det er heller lite man ser og hører av akkurat den kampen.

Hilsen synskepeggy.

kandaHatt

09.03.2012 kl.14:27

Dette er det desidert dummeste jeg har lest på lenge. Det vitner om så mye mangel på kunnskap om hva kvinnekamp er, at jeg orker ikke å begynne å kommentere det engang. Heldigvis ser jeg at flere har gitt gode og viktige innspill til dette krimminelt fordummende innlegget her. Skam deg, du er med på å spre dummskap, og det bør du ta ansvar for.

Britt M

09.03.2012 kl.14:28

Bjørn-Ivar Bråten: Ja, det er et godt eksempel, forstod hva du mente. Min gamle far pleier alltid å ta det eksemplet når han hisser seg opp over nyheter som omhandler de regimer du nevner.

Synskepeggy: "forpliktelser først og så kvinnekamp"?? Kan du være så snill å spesifisere hva du mener?

Og påpeker at om din erfaring er at en ikke hører så mye om kampen for bedre kår for kvinner i andre land, så er min erfaring at en både ser og hører mye om kampen for kvinnefrigjøring i andre regimer, det er kun å følge med på nyheter hver dag.

Livet mitt som klarsynt.

09.03.2012 kl.14:31

kandaHatt:Alt er opp til øyet som ser....Personangrep,som tidligere kommentarer her viser også svarer jeg ikke lenger på.

Hilsen synskepeggy.

Bjørn-Ivar Bråten

09.03.2012 kl.16:15

Ja jeg ser hva du skriver men du mener i ganske kraftige ordelag at å markere kvinnedagen er egoistisk. Og ja jeg leser og at du er fornøyd med din tilværelse på alle måter men fremdelses mener du å markere kvinnedagen er egoistisk, ser og at du unnlater å besvare mitt spørsmål om hva er det som gjør dette til en egoistisk handling. Men du gjør som du vil, det gjør jo jeg og. Men du sier du har det topp og da kan det virke som om at det ikke er så nøye å kjempe for rettferdighet for sine medsøstre....På en måte er det vel du som opptrer egoistisk, ja jeg vet jeg drar det langt men en kan da virkelig begynne å lure.

maria

09.03.2012 kl.17:12

Dette er jeg ikke enig i , og synes du kunne utdypet bedre hvorfor du har ett slikt syn. Kvinnefrigjøringen er jo kjempe viktig , og har vel i det store og det hele ført sv?rt mye bra med seg ... Hvofor er det egoistisk og ville ha samme rettigheter som menn? Hvordan fôr man det til og bli det egoistisk og kjempe mot undertrykkelse? ? Skjønner ikke hvordan man kan v?re imot like rettigheter for menn og kvinner....... Kvinne kapen har ført til mye positivt for menn ogsô, dem fôr eks. som seg hør og bør ta lik del i oppdragelsen av barna, , bare det er jo kjempe positivt. Før var det kun kvinnene som tok seg av barna, man kan vel si att slik vi har det i dag er mye bedre , der foreldre deltar likt, men pô ulike môter selvsagt.

SÓ har man kvinner ute i verden som ikke har noen rettigheter, og slik vil i jo ikke ha det. Kvinner og barn lider! ! sô kvinnekamp er vel høyst nødvendig den dag i dag, selv om vi i Norge har det godt og har kommet sv?rt langt, sô er det kvinner som har det sv?rt vanskelig og lever under forferdelige forhold. Selv om VI har det gôdt, sõ mô vi ikke glemme dem pô jorden som ikke har det bra og lever under grusomme forhold og regimer.

Mô si meg helt enig med dem over meg, spes Britt M som pôpeker sv?rt mye fornuftig! !

Livet mitt som klarsynt.

09.03.2012 kl.17:12

Bjørn:Jeg kunne ha debattert med deg til i morgen tidlig og vel så det,men nå er det engang sånn at det ikke er jeg som har lagt føringene i denne debatten.Fortsetter den er det helt sikkert flere med flere ord og forklaringer på hva jeg er og ikke min mening om saken.

At man har det godt i livet,med seg selv og andre har svært lite med kvinnekamp å gjøre,det har vel mer med sin egen personlige innstilling.Det er først når man har det godt i eget liv at man virkelig kan gjøre noe godt i andres,selv har man det allerede og man ønsker at andre skal få det samme.

At man har det godt i livet betyr ikke at man er egoistisk og ikke bryr seg,det er det motsatte.Alt starter med en selv...

Jeg tror at man forstår utmerket hva jeg mener og at det er derfor man blir aggressiv..Bare så sørgelig at debatten alltid dreier over på person og ikke sak.Det er tross alt ikke jeg som bruker omtrent alle ord i boken for å beskrive noen personlig som ikke er enig med meg.

Hilsen synskepeggy.

Bjørn-Ivar Bråten

09.03.2012 kl.19:48

Peggy Det er du som har lagt føringer for debatten med ditt opprinnelige innlegg, når du faktisk sier at det er egoistisk å markere kvinnedagen som er en internasjonal dag. Og at du etter det ikke ønsker å debattere den videre blir bare dumt, det betyr at du stiller dine uttallelser i et dårlig lys og dermed ikke kan tas seriøst siden du ikke enten evner eller ønsker å forsvare din uttalselse. Og det er din uttallelse eller innlegg om du vil som er debatten her og ikke hvem du er som person. Jeg har i alle mine år med mange debatter kranglet så fillene fyker om sak, og ikke person, vær klar over det!

At du ikke ønsker å stå til rette for dine egne innlegg et ditt problem og ikke de andre som faktisk har engasjert seg i denne debatten. Og problemet ditt blir bare at dine innnlegg ikke kan tas på alvor eller sees som særlig seriøse. Ha en fortsatt fin kveld.

Livet mitt som klarsynt.

09.03.2012 kl.21:05

Bjørn:Nei,det er fordi at jeg må forsvare meg her og ikke hva jeg mener om saken.Du kan jo bare lese nedover i kommentarfeltet her...Sak fra person er helt fraværende i mange av kommentarene,og hva skal man egentlig svare da.

Hilsen synskepeggy.

morhubro

10.03.2012 kl.00:19

Kjære Synskepeggy,Her var ikke mye respekt og omtanke her på kommentarer fra en viss gjeng som vi heller ikke forventer dette av,Drittunger er di,har ikke det spøtt respekt for sånne.

ER så enig i dette du skriver her ,godt innlegg,eg feirer aldri 8 mars,er jo noe desse exstreme nyfeministene som har funnet på og feire dette her i Norge,hvilken paroler di går under.!

var bedre heile gjengen reiste ned til dei Afrikanske landa og tok parolane(plakatene) med seg

Det hadde det vert ei mening i .Stor Klem <3 <3 :))

morhubro

10.03.2012 kl.00:21

Flott blomster oppsats du hadde på bordet.KLEM

Bjørn-Ivar Bråten

10.03.2012 kl.02:26

Vel når du inviterer til debatt med ditt innlegg er det klart du må forsvare dine meninger, helt normalt i debatter det. Hva andre måtte mene om deg som person får stå for deres regning ikke min. At du da mener det er betimelig ikke å fortsette debatten vel vel det er din sak. Men blir ikke mye matnyttig med dabatt når den som fremsetter en påstand ikke engang hviser såpass høflighet i en debatt at du svarer på spørsmål rundt dine utsagn. Det fremstiller deg som rimelig useriøs i dine meninger. Og det er meningene dine jeg etterspør ikke hva du ellers driver på med eller hva eller hvem du er. Debatter pleier normalt sett å ha en fruktbar utgang der en kommer til en form for konklusjon og den kan og være at man er enig om å være uenig, men du svarer jo ikke på noen spørsmål som er kritisk til dine påstander. Har selv blitt kalt både komunist, nazist, landsforeder og bløthudet jævel i en og samme debatt, men lar ikke det påvirke selve debatten. Men det er nå meg det da.

Inger

10.03.2012 kl.09:26

Bjørn: Hvorfor ikke ha respekt for at det finnes kvinner, som har andre syn på livet en disse kvinnesakskvinnene.

Trenger vel ikke provosere fordi om andre har andre meninger en deg selv??

Selv har jeg å samme syn som SP i denne saken.

Mvh

Inger

Inger

10.03.2012 kl.09:56

Bjørn: Får du et spark i rævva og mere energi, til trening med og lage kvalme på andre sine blogger kanskje? Hvorfor ikke bruke den samme energien til noe fornuftig i stedet?

Bjørn-Ivar Bråten

10.03.2012 kl.10:35

Selvfølgelig respekterer jeg at andre er uenig, det er jo en del av demokratiet det og debatter er i de fleste tillfeller bare utviklende. Det eneste jeg prøver å provosere frem er et svar om hva som er så egoistisk med å engasjere seg i forhold til andre menneskers ve og vel, det er en påstånd jeg har litt vanskelig for å forstå bare. Og har vel gjort de ganske klart at jeg ikke lar meg provosere av slikt. Ja du må gjerne ha samme syn som Peggy eller SP som du kaller henne, helt greit, men kanskje du da kan svare på hva det er som er så egoistisk med å gå i tog for andre menneskers ve og vel? siden dere har samme syn mener jeg.

Nei jeg får ikke et spark i bakdelen av å debattere heller ikke energi, det gjør jeg derimot når jeg trener. Og når ble deltakelse i en debatt å lage kvalme? Bruker heller ikke mye energi på dette heller Inge,r ha en fin dag:)

Inger

10.03.2012 kl.10:48

Ja Bjørn det kan jeg.

jeg får min del trenger ikke og gå i tog eller demonstrere for at kvinner i andre land skal få en bedre fremtid. Da må man heller ta frem andre virkemidler for at slikt skal fungere. Feiring av en dag hjelper heller ikke.

Penger er heller ikke et hjelpemidler.

Det eneste som hjelper er et mer rettferdig syn på kvinnekroppen, er det som hjelper. At mannfolk i hele verden forstår at en kvinnekropp ikke skal missbrukes, men respekteres.

Så da er det bare og jobbe for at hele verden har det samme livsynet på kvinner. Uten demonstrasjoner,tog og feire en dag i året.

Bjørn-Ivar Bråten

10.03.2012 kl.11:12

Inger for å påvirke at noen endrer syn på en sak som at kvinnekroppen ikke skal misbrukes må en nødvendigvis treffe tiltak som bidrar til at en oppnår slik hensikt. Det kan være ved markeringer, som å gå i tog, bruke penger på markedsføring av slike markeringer f.eks. Nå endrer ikke de menn som du mener at kvinnekroppen bare er en bruksgjenstand holdning ved at dere damer sitter med hendene i fanget og kriger innbyrdes. Men selvsagt er det riktig at dette må det jobbes med hele tiden og ikke bare en dag i året, men historisk sett var det jo en seier at kvinner fikk den internasjonale kvinnedagen, da ble jo undertrykking av kvinner satt opp på en internasjonal agenda, det i seg selv var jo en seier., da det ble bestemt. Og som jeg stilte spørsmål om i mitt første innlegg der jeg refererte til en konkret sak i Bodø der en stor gruppe i befolkningen ønsker at staten ikke skal kaste ut en kvinne på 25 og hennes dattter på 1,5 år. Hun er offer for menneske handel og står i fare for å bli sendt til Italia tilbake til bakmenne (halliker) Så spørsmålet var egentlig å få frem hva som var så egoistisk med det? Nå var det ikke kvinnesakskvinner alene som gikk i det toget heller da. Og så det er sagt jeg gikk ikke i det var selvfølgelig å trente, men kjente igjen mange av deltakerne på bildene i avisens nettutgave.

Ser jo hva du mener men er jo ikke enig med deg at vi endrer saker og ting i samfunnet med å sitte i ro å holde kjeft.

Inger

10.03.2012 kl.11:39

Finnes vel noen andre virkemiddel en å gå i tog, eller demonstrere så blodet flyter.

Det må lissom bare være så synlig på overflaten alt i lille NORGE, som skal etter sigende være verdens beste land og bo i, noe assylsøkerne bekrefter IKKE stemmer.

Og at vi er et av verdens rikeste land,( turistene bekrefter at vi å er verdens dyreste land ) men hva hjelper det, når man missbruker den tilliten man har på stortinget osv.( de lager regler som vi skal følge, men de klarer ikke følge reglne selv) den lista er lang.

Hva er vitsen da at man demontrere, og har paroler osv, får det når da ikke inn til de store herrer allikevel, om det når inn, så varer det ca 2 mnd, så er alt glemt.

Hvorfor må folk være enig?

Men man trenger vel ikke starte en krig av den skyld?

Det er jo det som skjer bl.,a her på blogg.no, man starter en bloggkrig, fordi man ikke liker svarene den andre kommer med. Og da skal man henges ut på en stolpe, slik at alle ser at du ikke er enig i hva andre mener, og det skal lissom ikke godtas.

Det sier mere om hvordan verden har blitt.

Ikke rart det er krig i verden. Det går ikke an og samarbeide om noe som helst. For man kan IKKE gjøre alle til lags, det er noe alle vet.

Livet mitt som klarsynt.

10.03.2012 kl.11:57

Inger:Hei,IngerJ.

Jeg er klar over at du debatterer med en annen her,men vil allikevel skyte inn at jeg er helt enig med deg.

Menneskehandling,voldtekt osv.er kriminelle handlinger og har lite med kvinnekamp å gjøre,at kvinnekampen heiv seg på i motstanden mot dette er helt nødvendig bla.for å holde kvinnekampen i gang.

Forøvrig var det ikke intensjonen da kvinnekampen startet,da var det av egoistiske grunner.Husker man hvordan og hvorfor kvinnekampen startet forstår man også hvorfor jeg hevder at den er egoistisk og hvorfor jeg mener at mange gode verdier har måttet vike til fordel for at andre skal få markere seg.

Gå tilbake i historien,forstå den,da kan man også forstå fremtiden og hva som har skjedd imellom.

Kvinnekampen har nok ført mye bra med seg,men det er for dem som har utkjempet kampen,men i kjølevannet ser man mye som ikke er så bra også.Slike kamper må gå på bekostning av noe og det har denne kampen gjort.

Om man ikke skjønner hva jeg mener,er det fordi at man rett og slett ikke vil det,eller fordi at man er så fokusert på sin sak at man er ute av stand til å se den i et større bilde.

Gå tilbake i historien så skjønner man også hvorfor jeg kaller kvinnekampen,eller store deler av den egoistisk.

Det er også påfallende at det er du,morhubro og jeg som er enige her,jeg vet utmerket godt hvorfor og det er ingen tilfeldighet.

Ha en fin dag IngerJ.Hilsen synskepeggy.

Livet mitt som klarsynt.

10.03.2012 kl.12:09

morhubro:Hei igjen,morhubro.

Det hadde nok ikke hjulpet stort å reise til de afrikanske landene med parolene,like lite som det hjelper å gå i tog her mot voldtekt,overgrep mot kvinner,menneskehandel osv.De menneskene som holder på med sånt trenger terapi og et nytt syn på sine medmennesker - ikke kvinnekamp som bidrar minimalt eller overhode ikke til forandring i menneskesynet disse kriminelle har.

Du har helt rett,og det bekrefter bare ett av mine synspunkt her,respekt og omtanke for andre er helt fraværende,personangrep og utskjelling for sine meninger syns å være det som funker best for dem.Er det rart at de som burde ta kvinnekampen alvorlig ikke gjør det...

Ha en flott lørdag,morhubro.Klem.Hilsen synskepeggy.

Inger

10.03.2012 kl.12:24

SP: ;)) Vi ser en sak fra flere sider;)

Livet mitt som klarsynt.

10.03.2012 kl.13:26

Inger:

Nettopp og det er ikke alltid (omtrent aldri) forkjempere i noen saker har vilje eller evne til å se sak fra flere sider enn sin egen.

Hadde de hatt evnen eller viljen er det ikke sikkert at de hadde kjempet (på den måten de gjør) for sin sak i det hele tatt.

Hilsen synskepeggy.

Bjørn-Ivar Bråten

10.03.2012 kl.13:40

Inger: er ikke uenig i ditt tilsvar til meg men det er en helt annen debatt, eller flere faktisk. Nå er jeg av den oppfatning at engsjement i forhold til andres situasjon ikke er negativt, som jeg fikk et bestemt inntrykk av i hovedinnlegget av at var. men ser jo og at å forsøke å debattere her på siden er som å snakke til en stein, Dere går litt i vranglås for å si det slik, ja slik oppfatter jeg dere. men det ervel lov det og, selv om jeg får følelsen av at dere har gitt opp å engasjere seg i forholdt til urett både her i landet og ute. Kos dere med det da.

Inger

10.03.2012 kl.13:57

Bjørn: Hehehe. måtte le nå, når jeg setter ting på spissen og ser det fra flere sider, da er det som å snakke til en stein. men når slarva diskutere med deg da er du enig så det holder. hehehe.

Flire godt med deg nå. Jeg ler aldri av folk, men med folk;))

Livet mitt som klarsynt.

10.03.2012 kl.14:11

Inger:

Han som kommenterer her er et svært godt eksempel,nå har alle som ikke er enige "gått i vranglås".Og ang.at man ikke engasjerer seg i urett hvor den enn begås i verden,kunne han ikke tatt mer feil på.Bloggen min er vel full av engasjerte innlegg (selv om man ikke har samme syn på samme sak).Og hvordan man engasjerer seg reint praktisk er vel en privatsak - å påberope seg at det er en privatsak betyr IKKE at man ikke engasjerer seg,man er bare ikke interessert i å offentliggjøre hvilke saker,hvilket beløp og hva man faktisk gjør.

Jeg ler ikke....

Hilsen synskepeggy.

Inger

10.03.2012 kl.14:26

SP: Ja, det ble roligere ja.

Nei ,sakene er for alvorlig til og le av, men jeg ler med det svaret jeg fikk av den mannen som debattere her. For at man ikke gidd og snor seg inni egoismen, men heller bryr seg litt mere om ting , og hvorfor er forskjellene blitt slik de er. Hvem står bak forskjellsbehandlingen av kjønnene. Hvem har siden tidenes morgen ønsket og være sjef i huset, og ellers i samfunnet.

Hvor mange menn , ser helst at kvinnene helst har en løpestreng mellom kjøkkenet og soverommet, så de vet hvor kvinnen er hen. osv.

Og når det nå blitt slik at kvinner er ledere og kommet seg frem i systemet, så diskutere de saker, som de ikke aner så mye om, og da igjen står der med skjegget i postkassen.

En sak har mange sider, og en liten sak kan vokse seg til en stor sak av bagateller. osv.

Livet mitt som klarsynt.

10.03.2012 kl.15:10

Inger:Ja,du har rett.

Et lite inntrykk får man jo av hvor mange (menn) det dreier seg om når man tenker på fks.menneskehandelen pakket inn i gullpapir..stadig flere menn tar turen til fks.asia...og de som ikke gjør det (gifte,sambo) drømmer om å kunne gjøre det samme.

Kvinnekampen har ført med seg mye negativt,bla.moralsk forfall,familieverdier,før i "gamle dager" kalte man noen barn for nøkkelbarn i dag har man barnehager og sfo......Det betyr ikke at noe har blitt noe bedre..

Hilsen synskepeggy.

Iceman

10.03.2012 kl.15:38

Hei Synskepeggy! :-)

Først av alt må jeg si at jeg er selvfølgelig for kvinnefrigjøring, og mot kvinnediskrimenering.Og jeg syns utrolig synd på kvinnene i de landene der kvinner blir dårlig behandlet og ikke verdsatt i det hele tatt.Og at voldtekt av kvinner har alt for lav strafferamme.

Men jeg går heller ikke i tog eller makerer kvinnedagen på noen måte.Jeg tror jeg skjønner hva Synskepeggy mener med noe av det hun hevder her.Kvinner i Norge har det ganske godt i forhold til land der kvinnene virkelig blir undertrykte.

Karrierekvinner som bare har ett mål for øye, og det er å klatre høyere opp på karrierestien egner seg kanskje ikke alltid som omsorgspersoner.Karrierepresset vil alltid gå på bekostning av noe eller noen, og ofte er det barna og familien det går ut over.Jeg tror dette fordi jeg har hørt om en familie der mor er på jobb "hele" tiden der karrieren er veldig viktig og konkurransen mellom kolegaer er viktigere enn familien.Resultatet av dette, er frekke barn, og en mann som går hele tiden og klager over hvor fælt han har det. En annen ting , er de barna som fra de er veldig små, blir levert i barnehagen når den åpner, og hentet når den stenger hver eneste dag.Det er ikke mye tid den moren får med barna sine... De kvinnene som frivelig "ofrer" karrieren til fordel for familien og barn, burde blitt mye mer verdsatt, fremhevet og beæret for deres innsats enn de blir...

Livet mitt som klarsynt.

10.03.2012 kl.17:02

Iceman:Hei igjen,Iceman.

Du er den første som er inne på noe av det jeg mener,jeg har antydet bla.i den retning flere ganger,men ingen har "tatt den" før du gjorde det nå.

Det kan vel ikke være tvil om at jeg også er i mot all form for undertrykking,negativ autoritet,overgrep mot forsvarsløse og uskyldige osv.

Et tankekors som virkelig slo meg nå er at alle dem som kommenterer seg varm her om hva de synes om MEG som mener som jeg gjør,ikke har vist NOEN interesse for mine tidligere innlegg om barneporno,barnesoldater,kjøp og salg av barn osv.Seinest tre innlegg ang.barnesoldater og grov seksuell utnyttelse av barn,det er svært få som har ment noe om de innleggene og i alle fall ingen av dem som har kommentert her under dette innlegget.For meg sier det noe om egoismen jeg (fremdeles) hevder ang.bla.kvinnekampen.

Jeg finner det rart at man ikke ytrer sin mening under slike innlegg også,når man (tilsynelatende) er så opptatt av andres ve og vel rundt om i verden.

Er man virkelig så opptatt av andres ve og vel rundt om i verden som man selv gir uttrykk for (under dette innlegget,vel å merke)finnes det nok av innlegg i denne bloggen(og i mange andre) der man kan kommentere og markere sin avsky mot all form for overgrep,barnesoldater,æresdrap osv. (ja,jeg har skrevet et innlegg om det også).Jeg finner det mer enn rart at ikke de "svært så engasjerte" tar seg tid til en liten kommentar....

Hilsen synskepeggy.

Bjørn-Ivar Bråten

10.03.2012 kl.18:32

vel vel vel Inger jeg stilte i utgangspunktet under denne debatten spørsmål om hva som var egoistisk med å engasjere seg i kvinnekamp, ikke for min del jentene må gjore som de vil mener jeg. Men ikke ved en eneste annledning evnet peggy å svare på hva hun mente med det. Det var det jeg mente i forhold til å føre debatt med en stein. Altså jeg stiller et spørsmål og Peggy i dette konkrete tilfellet og svar på det spørsmålet uteblir, det er jo på en måte som å snakke til en stein for steiner snakker ikke. Og Peggy ikke alle som er engasjert i slike saker er på blogg, det finnes som kjent en verden utenfor inernett også på både godt og vondt.

Men nå er det nok for meg gir opp å få svar på et enkelt spørsmål i forhold til en påstand som ble fremsatt her for noen dager siden og regner ikke med at det blir besvart. Noe annet ville vel egentlig overraske meg.

Livet mitt som klarsynt.

10.03.2012 kl.19:38

Bjørn:

Du kan ikke ha lest ett eneste ord av det jeg har skrevet her,bla.til IngerJ og Iceman.Forklaringer kommer på løpende bånn,men du velger vel å ikke se dem.(Eller forstå dem).

Pussig at det er et fellestrekk hos enkelte....

Hilsen synskepeggy.

Bjørn-Ivar Bråten

11.03.2012 kl.01:52

Hello "Peggy Sue" Jeg har lest alt her inne med en mer og mer måpende munn, for å si det mildt. Forstår hva andre mener når de kaller deg vrengevranga, men må smile litt når du skriver med ismannen det er jo deg selv det, ja å snakke med sg selv kan jo være en hobby det og.

Ser og at du motsier deg selv i forhold til de verdiene som har vært nevnt her inne, i noen innlegg syns du det er egoistisk å demonstre mot eller for en sak og i senere kommentarer er du motstander av undertrykking og overgrep. Vel det er slike emner som kvinnedagen brukes til, å det klarer du å påstå er egoistisk. En kan bli smårar av mindre. En annen gjenganger i det du og dine skriver om er feiringen av kvinnedagen, vel dagen er ikke noen feiring det er en demonstrasjonsdag noe den var i utgangspunktet når den ble innstiftet. Feiring av kvinner gjør vi bl.a på morsdag og ofte hver dag for den man elsker.

Ser og at du mener jeg går i vranglås, jaja får vel ta på meg skylden for det ordspillet eller bruken av spissete uttrykk, du bruker mye ord på å si en masse men jeg mener fremdeles du ikke har fortalt i klare ordelag hva som er/eller gjør det egoistisk av at damer engasjerer seg. Du kan heller ikke forvente at jeg skal lese alle dine innlegg for å se at du engansjerer deg i forhold til forskjellige skjebner rundt om i verden. Nå var det dette innlegget jeg fant interessant å stille spørsmål med. På den annen side Peggy så er jeg velkjent med hersketeknikker og de brukes i fleng av deg her inne men for all del lar meg ikke påvirke av dem annet enn at jeg ser du bruker dem. Du har evnen til å mene at de som er uenige med deg angriper din person, der tar du feil. Det er ditt innlegg i denne sak jeg setter fingeren på siden jeg ikke helt forstår hva du mener med at det er egoistisk i å engasjere seg i andres ve og vel. Mulig det er et felles trekk hos meg og men det er nå mitt problem og ikke ditt.

Tilslutt er det hvirkelig noen som driver å teller antallet kommentarer de får? Hva er poenget med det? Ja nå spør jeg av ren nysgjerrighet bare, er det viktig eller?

Livet mitt som klarsynt.

11.03.2012 kl.11:30

Bjørn:Takk skal du ha.

Her i kommentaren din,ser man grunnen til at jeg ikke svarer deg på dine spørsmål direkte til deg,men svarer på det du spør om i kommentarer til andre her.Det beklager jeg,men klok av skade så må det bli sånn.

Iceman er meg,jeg er Iceman....vel,du får tro hva du vil...

Hilsen synskepeggy.

Iceman

11.03.2012 kl.17:13

Bjørn-Ivar: Må bare flire av deg.......komme med en sånn totalt grunnløs påstand......ikke bra i det hele tatt!!!!!

JEG er ICEMAN, og JEG er IKKE Synskepeggy, men som jeg skrev til en viss annen, om det gjør din hverdag bedre å påstå det, så hver så god...I don`t care.....

Inger

11.03.2012 kl.18:56

Iceman trøst deg med det at den som ler sist ler best.

Så får vi se hvem som biter i gresset til slutt;:))

Iceman

11.03.2012 kl.19:54

Inger: Enig med deg! :-)

Men utolig frekt å påstå at Synskepeggy er meg, når jeg sitter her og VET at hun ikke er ICEMAN, for det er meg....

Er også utolig skremmende å se påvirkningen noen kan ha på enkelte........det er jo akkurat dette et skremmende eksempel på.....

Jeg har jo selv blitt beskylt for å være den ene og den andre......

Men jeg VET hva som stemmer her, så får de bare tro ditt og datt så mye de vil....

Livet mitt som klarsynt.

11.03.2012 kl.20:25

Iceman:hei,Iceman.

Var vi ikke enige om å IGNORERE alle former for kommentarer fra bloggere som beskylder alle andre for å gjøre det de gjør best og mest selv,være seg trakassering,utskjelling,kommentarer og hva i all verden de finner på i forsøk på å holde den berømte bloggkrigen i gang.Vi var enige,sammen med flere andre bloggvenner om at man IKKE lenger skulle være bidragsytere i krigen (om noen kan finne på å beskylde andre for det også)som noen så desperat prøver å holde liv i..

Man lar seg rive med av "massene" ja,det er et svært dårlig tegn !

Som IngerJ er inne på:Den som ler sist ler best,vi får avvente og se på det...

Hilsen synskepeggy.

Skriv en ny kommentar

Livet mitt som klarsynt.

Livet mitt som klarsynt.

53, Bergen

Jeg er klarsynt og har vært klarsynt hele livet.Jeg har en stor lidenskap for det åndelige og lever hver dag i takt med min egen åndelighet og i mitt eget tempo.Jeg er svært kritisk til det kommersielle alternative miljøet og mener at det alternative miljøet i alt for stor grad bidrar til at man får oppfatning av at åndelighet,klarsyn,healing og alt annet innen det åndelige er uoppnåelig for alle andre enn dem selv - det er det ikke,det er tilgjengelig for alle og det er helt gratis.Jeg håper at denne bloggen og mine erfaringer kan bidra til å lette litt på det mystiske sløret og at flere finner sin egen åndelighet og tar det store steget mot å våge å leve i den på sine egne betingelser og bare dem.Ett av mine mange motto i livet er det faktum at en person kan gjøre mye,en stor forskjell,hele forskjellen faktisk i en gitt situasjon og alle slike situasjoner må ønskes velkommen som det de er - gaver.Historien som fremdeles følger meg hver dag er historien om jenta,presten og sjøstjernen.Den enkle filosofien er så lett å følge og så sann. Ellers er jeg svært samfunnsengasjert,er interessert i det aller meste som skjer i verden og har en bestemt mening om mangt og mye. Hilsen synskepeggy.

Kategorier

Arkiv

hits